Hoppa till innehåll
Media

Potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä uusi asetus

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 6.5.2009 8.54
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut uuden asetuksen potilasasiakirjoista. Potilasasiakirja-asetus sisältää säännökset potilasasiakirjojen laatimisesta, niihin merkittävistä tiedoista sekä asiakirjojen säilytysajoista ja -tavoista. Edellinen asetus on vuodelta 2001.

Uusi asetus ottaa huomioon vuonna 2007 voimaan tulleen lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. Tuleva valtakunnallinen sähköinen potilastietojärjestelmä edellyttää muun muassa, että potilasasiakirjat on laadittu yhtenäisten periaatteiden mukaisesti.

Asetus turvaa, että potilasasiakirjoihin sisällytetään potilaan hoidon järjestämisen ja toteuttamisen kannalta tarpeelliset, riittävät ja virheettömät tiedot ja että tietoja käsitellään tietoturvallisesti ja hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Asetuksella edistetään siten potilaan hyvää ja laadukasta hoitoa, potilaan ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden oikeusturvaa, potilassuhteen luottamuksellisuutta ja potilaan yksityisyyden suojaa.

Asetuksella lyhennetään määräaikoja, joiden kuluessa asiakirjat on laadittava ja toimitettava edelleen. Näin tiedot saadaan siirtymään nopeammin esimerkiksi potilaan jatkohoitoa ajatellen.

Uusi potilasasiakirja-asetus tulee voimaan porrastetusti: Sähköistä potilastiedon käsittelyä koskevat säännökset tulevat voimaan yhtä aikaa valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönotonkanssa 1.4.2011. Siirtymäajan kuluessa ehditään käytössä oleviin potilastietojärjestelmiin tehdä tarpeelliset muutokset. Muilta osin asetuksen säännökset tulevat voimaan 1.8.2009.

Lisätietoja

Hallitusneuvos Päivi Salo, p. (09) 160 74130

Tillbaka till toppen