Hoppa till innehåll
Media

Uusi laki urheilijan pakollisesta tapaturmaturvasta

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 23.4.2009 11.03
Tiedote -

Urheilijalle taataan kohtuullinen ansioturva 65 ikävuoteen asti, jos urheilija tulee urheilussa sattuneen tapaturman vuoksi pysyvästi työkyvyttömäksi myös muuhun työhön kuin urheiluun. Pysyvän tapaturmaeläkkeen saaminen edellyttää, että urheilijan kuntoutusmahdollisuudet on selvitetty eikä urheilija pysty vamman vuoksi kuntoutumaan uuteen työhön tai ammattiin. Hallitus esitti lain vahvistamista  torstaina 23. huhtikuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina. Laki tulee voimaan 1. toukokuuta 2009.

Urheilijan kuntouttamista uuteen ammattiin urheilu-uran päätyttyä tehostetaan siten, että urheilija on  velvollinen osallistumaan kuntoutukseen ansionmenetyskorvausta saadakseen. Korvausaika on viisi vuotta, jos urheilija voidaan kuntouttaa muuhun kohtuullisen toimeentulon antavaan työhön tai ammattiin.

Urheilijan vakuuttamisvelvollisuutta koskeva ikäraja on 43 vuotta. Tapaturmaeläkkeen perusteena käytettävässä  vuosityöansiossa on 100 000 euron yläansioraja. Pysyvää eläkettä maksetaan aina 30 000 euron vuosityöansion mukaan. Mainitut rahamäärät sidotaan indeksiin. Perhe-eläkettä maksetaan enintään kymmenen vuoden ajalta urheilijan kuolemasta.

Lain tarkoitus on tehostaa urheilijan kuntouttamista ja taata hänelle kohtuullinen toimeentuloturva myös silloin, jos hän tulee pysyvästi työkyvyttömäksi.  Ammattiurheilu kustantaa jatkossakin itse oman ansioperusteisen tapaturma- ja eläketurvansa, jossa otetaan huomioon ammattiurheilun ominaispiirteet.

Lisätietoja

hallitussihteeri Tiina Muinonen, puh. (09) 160 74412

Tillbaka till toppen