Hoppa till innehåll
Media

Sikainfluenssa levinnyt myös Eurooppaan

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 27.4.2009 12.18
Tiedote -

STM ja THL tiedottavat

Sikainfluenssaviruksen aiheuttamia tapauksia on todettu myös Kanadassa (4 varmistettua tapausta) ja Espanjassa (1 varmistettu tapaus). Varmistettuja tautitapauksia on Yhdysvalloissa 20. Meksikossa matkustaneilla henkilöillä selvityksen kohteena olevia hengitystieinfektioita on Euroopassa, Uudessa Seelannissa ja Israelissa. Yhdysvaltojen ja Kanadan varmistetut tautitapaukset ovat olleet lieviä. Vakavia tautitapauksia on esiintynyt ainoastaan Meksikossa, jossa on 17 laboratoriovarmistettua potilasta, näistä osa on kuollut.

Vaikka WHO toteaa, että kyseessä on kansainvälinen kansanterveydellinen uhkatilanne, ei suosituksia matkailun rajoittamisesta ole tehty eivätkä suomalaisviranomaisetkaan tässä vaiheessa näe sitä tarpeelliseksi. Matkailijalle suositellaan huolellisen hygienian noudattamista hengitystieinfektioiden estämiseksi. Lisäksi on järkevää matkalla välttää suoraa kosketusta henkilöihin, joilla on menossa oireinen infektiotauti. Tartuntaa ei voi saada syömällä sianlihaa tai siitä tehtyjä elintarvikkeita. Kausi-influenssarokotteella rokottaminen ei todennäköisesti anna suojaa sikainfluenssainfektiota vastaan, mutta tätä koskevat tiedot ovat vielä hyvin vajavaisia.

Lähipäivinä on odotettavissa lisää tutkimustietoja, joiden perusteella saadaan luotettava kuva sikainfluenssaepidemian laajuudesta, viruksen tarttuvuudesta sekä vakavien tautimuotojen osuudesta.

STM on julkaissut vuonna 2006 kansallisen pandemiaan varautumissuunnitelman. Kaikissa sairaanhoitopiireissä on valmisteltu kansallisen suunnitelman pohjalta omat varautumissuunnitelmat. Lääninhallitukset ovat koordinoineet alueellisten suunnitelmien laatimista. Esimerkiksi Etelä-Suomen läänin alueella lähes 90 prosentilla terveyskeskuksista on valmiit suunnitelmat. Lääninhallitukset selvittävät parhaillaan tämänhetkistä varautumisen tilaa. STM lähettää mahdollisimman pian sairaanhoitopiirien ja terveyskeskusten varautumista tukevan ohjekirjeen.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraavat sikainfluenssatilannetta maailmanlaajuisesti yhteistyössä muiden kotimaisten ja ulkomaisten asiantuntijavirastojen kanssa. EU:n viranomaiset koordinoivat jäsenmaiden toimenpiteitä ja välittävät ajantasaisia tilannetietoja mm päivittäisissä maiden edustajien puhelinkokouksissa. THL laatii materiaalia terveydenhuoltohenkilöstölle mahdollisten sikainfluenssatapausten tunnistamiseksi ja hoitamiseksi sekä tuottaa verkkosivuille kansalaisille informaatiota sikainfluenssan keskeisistä kysymyksistä.

Lintuinfluenssan varalle varmuusvarastoon hankittu prepandeeminen H5N1-rokote (aiemmin ns. mallirokote) ei suojaa H1N1-sikainfluenssalta.

Valtion varmuusvarastoon pandemian varalle hankitut viruslääkkeet (Tamiflu 1,3 miljoonaa hoitokuuria ja Relenza 100 000 hoitokuuria) tehoavat nykyisen tiedon mukaan Meksikossa ja Yhdysvalloissa löydettyyn H1N1-sikainfluenssaan.

Lisätietoja

Ylijohtaja Juhani Eskola, THL, puh. 020 610 6006
Tiedotuspäällikkö Jari Kirsilä, THL, puh. 020 610 8401
Lääkintöneuvos Merja Saarinen, STM, puh. (09) 160 74030
Johtaja Tapani Melkas, STM, puh. (09) 160 73886

Tillbaka till toppen