Pressmeddelanden

Ansvar för psykoterapeututbildning till universitet

SHM
Pressmeddelande 16.12.2010 12.15

Serviceplaner måste uppgöras för gårdar

SHM
Pressmeddelande 16.12.2010 12.10

Deltagande i frivillig räddningsverksamhet främjas

SHM
Pressmeddelande 16.12.2010 12.06

Mot framtidens jämställdhetspolitik

SHM
Pressmeddelande 9.12.2010 14.11

Beslut om arbetslöshetsförmån ska ges inom 30 dagar

SHM
Pressmeddelande 9.12.2010 12.57

Förslaget om ändring av alkohollagen återtas

SHM
Pressmeddelande 9.12.2010 12.51

Förebyggande företagshälsovård blir effektivare

SHM
Pressmeddelande 2.12.2010 12.09

Försöket med hemvård fortsätts nästkommande år

SHM
Pressmeddelande 2.12.2010 12.09

Starkare egenkontroll av privata socialserviceproducenter

SHM
Pressmeddelande 2.12.2010 12.08