Pressmeddelanden

Statsandelen till kommunerna höjs
SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 13.50
Pensionsnämnden tillsatt för mandatperioden 2004-2006
SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 13.33
Barnbidraget stiger år 2004
SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 13.30
Rätten till partiell vårdpenning utvidgas
SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 13.22
Rätten till partiell vårdpenning utvidgas
SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 13.22
Vuxenutbildningsstödets grunddel höjs
SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 11.30
Vuxenutbildningsstödets grunddel höjs
SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 11.30
Vuxenutbildningsstödets grunddel höjs
SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 11.30
Pensionsnämnden tillsatt för mandatperioden 2004-2006
SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 11.00
De baltiska ländernas sociala trygghet ännu blygsam
SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 7.00
De baltiska ländernas sociala trygghet ännu blygsam
SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 7.00
Europeiskt sjukvårdskort tas i bruk i Finland
SHM
Pressmeddelande 15.12.2003 7.00
Dagpenningens arbetstagaravgiftsavdrag stiger
SHM
Pressmeddelande 11.12.2003 12.05
Normerna för pensionstagares bostadsbidrag ändras
SHM
Pressmeddelande 11.12.2003 12.02
Beräkningsgrundsräntan för APL stiger
SHM
Pressmeddelande 10.12.2003 13.11
Lindrigare behovsprövning för arbetsmarknadsstödet
SHM
Pressmeddelande 4.12.2003 12.43