Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Besvärsnämnden för olycksfallsärendens verksamhet reformeras

Social- och hälsovårdsministeriet
29.12.2010 11.41
Pressmeddelande -

Om besvärsnämnden för olycksfallsärendens uppgifter, sammansättning, finansiering och ärendehantering föreskrivs i fortsättningen i en särskild lag om besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Avsikten med den nya lagen är att effektivisera nämndens verksamhet.

I besvärsnämnden för olycksfallsärenden ska förfarandet med s.k. endomarsammansättning införas. Nämndens ordförande eller vice ordförande kan ensamt besluta i ärenden som inte kräver grundlig juridisk bedömning. Exempel på sådana är ärenden som gäller återkallelse av besvär. Avsikten är att man även i besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden ska införa förfarandet med endomarsammansättning.

Besvärsnämndens ordförande med uppdraget som huvudsyssla ska utses tills vidare, och för ordförandena ska bara en gemensam suppleant förordnas.

Besvärsnämnden för olycksfallsärenden är första besvärsinstans i ärenden som omfattas av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. År 2008 avgjorde besvärsnämnden över 5 300 ärenden. En majoritet av avgörandena gällde rätten att få ersättning i ett skadefall.

Regeringen föreslog att lagen ska fastställas onsdagen den 29 december, och avsikten är att republikens president fastställer lagen på torsdagen. Lagen träder i kraft 1.1.2011.

Ytterligare uppgifter

Regeringssekreterare Inka Hassinen, tfn 09 160 73140, [email protected]På andra webbplatser

Besvärsnämnden för olycksfallsärenden

Tillbaka till toppen