Hoppa till innehåll
Media

Fängelsets familjeavdelning ska lyda under Institutet för hälsa och välfärd

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2010 11.47
Pressmeddelande -

Från ingången av år 2011 hör den allmänna styrningen, ledningen och övervakningen av barnskyddsverksamheten vid fängelsets familjeavdelning till Institutet för hälsa och välfärd (THL). Samtidigt ska de bestämmelser som gäller statens skolhem överföras från förordning till lag.

Regeringen föreslog onsdagen den 29 december att lagen i fråga ska fastställas. Avsikten är att republikens president fastställer lagen på torsdagen.

Staten har sex skolhem av vilka ett huvudsakligen betjänar den svenskspråkiga befolkningen. Verksamheten vid fängelsets familjeavdelning inleddes våren 2010. På familjeavdelningen kan genom barnskyddsbeslut barn placeras i fängelse tillsammans med en förälder som är häktad eller avtjänar fängelsestraff.

I stället för särskilda direktioner för varje skolhem ska det enligt förslaget tillsättas en enda gemensam direktion för statens skolhem och fängelsets familjeavdelning, som Institutet för hälsa och välfärd tillsätter vart fjärde år.

Ytterligare uppgifter

Konsultativa tjänstemannen Lotta Silvennoinen, tfn 09 160 74358På vår webbplats

Barnskydd 

På andra webbplatser

Barnskyddsinformation (Socialporten)

Tillbaka till toppen