Pressmeddelanden

Arbetspensionspremierna för år 2013 har fastställts

SHM
Pressmeddelande 29.11.2012 7.17

Utkomststödet höjs

SHM
Pressmeddelande 27.11.2012 8.53

Regionala utredare av servicestrukturen utnämnda

SHM
Pressmeddelande 23.11.2012 13.36

EU vill inrätta en databas för narkotikaprekursorer

SHM
Pressmeddelande 22.11.2012 11.29

Sjukförsäkringsavgifterna för år 2013 har fastställts

SHM
Pressmeddelande 22.11.2012 11.26

Arbetslöshetsförsäkringspremierna år 2013

SHM
Pressmeddelande 15.11.2012 11.21

Inbesparingar i sjukförsäkringsutgifterna genomförs

SHM
Pressmeddelande 15.11.2012 11.19

Livslängdskoefficienten fastställd för år 2013

SHM
Pressmeddelande 15.11.2012 9.17

Indexjusteringar i sociala förmåner år 2013

SHM
Pressmeddelande 24.10.2012 9.49