Pressmeddelanden

Republikens president stadfäste patientsäkerhetslagen
SHM
Pressmeddelande 16.11.2007 14.00
Förberedelser för en eventuell patientsäkerhetslag
SHM
Pressmeddelande 15.11.2007 10.30
Tusby kommun behöver hjälp med eftervården
SHM
Pressmeddelande 14.11.2007 15.07
SHM utlovar stöd för krisarbetet i Jokela
SHM
Pressmeddelande 8.11.2007 14.37
Folkpensionsanstaltens förvaltning förnyas
SHM
Pressmeddelande 25.10.2007 11.10
De brådskande åtgärderna inom hälsovården riskeras
SHM
Pressmeddelande 24.10.2007 11.52