Pressmeddelanden

De högsta arbetslöshetsdagpenningarna sjunker något

SHM
Pressmeddelande 15.9.2014 8.40

Kriterierna för fertilitetsbehandling har uppdaterats

SHM
Pressmeddelande 3.9.2014 8.24

Studerande får rätt att studera lite under sjukledighet

SHM
Pressmeddelande 21.8.2014 10.43

Beräkningen av militärpensioner blir enklare

SHM
Pressmeddelande 21.8.2014 10.42

Sote-reformen på remiss

SHM
Pressmeddelande 18.8.2014 13.49

Nya ämnen definieras som narkotika

SHM
Pressmeddelande 10.7.2014 13.11