Pressmeddelanden

Ny nationell barnstrategienhet i Finland

SHM UKM
Pressmeddelande 2.9.2022 15.09

Ändringarna i tobakslagen har sänts på remiss

SHM
Pressmeddelande 31.8.2022 14.01

Nu utlyses statsunderstöd för ordnande av mathjälp

SHM
Pressmeddelande 29.8.2022 15.15

Trafiksäkerhetsavgiften höjs

SHM
Pressmeddelande 26.8.2022 9.37