Hoppa till innehåll
Media

Ersättningen för upphovsrätt inverkar inte på beloppet av jämkad arbetslös-hetsförmån efter den 1 januari 2023

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2022 14.35
Pressmeddelande 328/2022

Syftet med ändringen är att stärka rätten till arbetslöshetsförmån för dem som får ersättning för upphovsrätt. 

”Konstnärerna och de som arbetar inom den kreativa branschen blir ofta missgynnade när det gäller den sociala tryggheten. Det gläder mig att deras ställning nu förbättras och att behandlingen av upphovsrättsinkomsterna för de som får utkomstskydd för arbetslösa kommer att bli rättvisare”, säger social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen. 

De övriga ersättningar som baserar sig på immaterialrättigheter beaktas som förvärvsin-komster vid jämkning av arbetslöshetsförmåner också i fortsättningen.   

Den ändrade förordningen träder i kraft den 1 januari 2023.

Ytterligare information: 

Eva Ojala, konsultativ tjänsteman [email protected] (29.12.2022 och 2.-5.1.2023)
Eeva Vartio, regeringssekreterare [email protected] (från 9.1.2023)

Tillbaka till toppen