Hoppa till innehåll
Media

Fem landsomfattande organisationer får statsunderstöd för ordnande av mathjälp

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.1.2023 16.23
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat 800 000 euro i statsunderstöd för mathjälp fram till utgången av 2023. Stöd för att samordna och genomföra mathjälp beviljas till fem landsomfattande aktörer med etablerad mathjälpsverksamhet i geografiskt stora områden. 

Statsunderstödet beviljas till

  • Via Dia ry, 231 051 € 
  • Samaria rf, 214 807 € 
  • Työttömien keskusjärjestö ry, 181 018 € 
  • Sininauhaliitto ry, 97 835 € 
  • Finlands Röda Kors, 75 289 € 

Vid den prövning som gjordes före beviljandet av understödet betonades verksamhetens geografiska omfattning och verksamhetens koppling till den nationella utvecklingen till exempel vad gäller användningen av tjänsten Ruoka-apu.fi samt de direkta kostnaderna för mathjälpen.  

Inom ansökningstiden kom det in 10 stycken ansökningar för ordnande av mathjälp från sammanlagt 127 organisationsaktörer. Finansiering söktes för totalt cirka 2,5 miljoner euro, och de utlysta understöden uppgick till sammanlagt 800 000 euro. 

I statsbudgeten för 2022 reserverades 1 miljon euro för finansiering av mathjälpsverksamhet. Av detta anslag har redan tidigare beviljats 200 000 euro till Finlands Röda Kors för utveckling av den nationella samordningen av organisationers mathjälpsverksamhet.  

Följande utlysning av understöd ordnas så snart som möjligt

I statsbudgeten för 2023 har det reserverats finansiering för 2 miljoner euro för ordnande och utveckling av mathjälpsverksamheten. Under februari månad inleder social- och hälsovårdsministeriet utlysningen av de understöd som baserar sig på finansieringen i statsbudgeten för 2023.   

Ministeriet ger mer information om utlysningen senare.  

Ytterligare information 

Virva Juurikkala, socialråd, [email protected]

Tillbaka till toppen