Hoppa till innehåll
Media

I fortsättningen är det möjligt att vaccinera småbarn som riskerar att insjukna allvarligt av covid-19

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.1.2023 14.11 | Publicerad på svenska 19.1.2023 kl. 14.17
Pressmeddelande

I fortsättningen kan vacciner mot covid-19 erbjudas till barn som är sex månader gamla eller äldre. Statsrådet godkände ändringen i förordningen den 19 januari. Hittills har åldersgränsen för vaccinerna mot covid-19 varit 5 år.

Den 19 oktober 2022 rekommenderade Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) att mRNA-vacciner ska godkännas för barn som är äldre än 6 månader, och Europeiska kommissionen godkände utvidgningen av försäljningstillstånden. Finland har skaffat vaccinpreparat som lämpar sig för den här åldersgruppen. 

Ändringen bygger på en rekommendation av Institutet för hälsa och välfärd 

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att vaccination mot covid-19 ska erbjudas på basis av individuell prövning till barn mellan 6 månader och 11 år som har någon grundsjukdom som kan öka risken för att insjukna allvarligt av covid-19. Rekommendationen baserar sig på ett utlåtande av den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor (KRAR) och på de utredningar och slutledningar som gjorts av KRAR:s underarbetsgrupp.

Vaccinerna mot covid-19 har konstaterats vara säkra för barn som är 6 månader gamla eller äldre. De har inte haft några allvarliga skadeverkningar. De biverkningar som vaccinerna orsakat har i huvudsak varit lindriga lokala symtom eller på sin höjd måttliga och övergående feber- och trötthetsreaktioner. Den kliniska data som samlats in hittills om vaccinationerna av barn i åldrarna mellan 6 månader och 4 år är dock begränsad. Det behövs mera evidensbaserad kunskap.

Allvarliga sjukdomsfall bland barn sällsynta

Allvarliga sjukdomsfall i samband med covid-19 hos barn är sällsynta. I slutet av år 2021 och i början av år 2022 ökade antalet barn som vårdades på sjukhus på grund av covid-19 i Finland, men efter det har det minskat. Undersökningarna har visat att underliggande sjukdomar ökar risken för barn att insjukna allvarligt. I Finland har de barn som vårdats på sjukhus på grund av covid-19 haft bl.a. immunbristtillstånd, kroniska hjärt- och kärlsjukdomar eller neurologiska sjukdomar eller tillstånd. 

Man fortsätter följa upp epidemiläget och effekten och säkerheten när det gäller de coronavacciner som ges åt barn, och ändrar rekommendationerna vid behov.

Mer information

Anni Virolainen-Julkunen, medicinalråd, anni-riitta.virolainen-julkunen(at)gov.fi

Liisa Katajamäki, regeringsråd, liisa.katajamaki(at)gov.fi 

Tillbaka till toppen