Hoppa till innehåll
Media

Understöd för forskning i socialt arbete på universitetsnivå för 2023 kan nu sökas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.1.2023 12.21
Pressmeddelande

Fram till den 13 mars 2023 kan man söka statlig finansiering för forskning i socialt arbete på universitetsnivå. Understödet till forskningsprojekten beviljas av social- och hälsovårdsministeriet på basis av ansökan. Det sammanlagda maximala beloppet av forskningsmedel som delas ut är 5 miljoner euro.

Finansieringen kan sökas för projekt som genomförs vid universitet, yrkeshögskolor, forskningsinstitut, sociala kompetenscentrum, välfärdsområden, kommuner, samkommuner och organisationer. 

Understödet är särskilt avsett för sådan forskning i socialt arbete som främjar en evidensbaserad arbetskultur i socialarbetet och beaktar att välfärdsområdena är en central verksamhetsmiljö för socialvård. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas närmare bestämmelser om insatsområdena för forskningen. 

Utlysningen av forskningsfinansieringen baserar sig på den ändring av socialvårdslagen som trädde i kraft den 1 september 2020. Med stöd av den kan social- och hälsovårdsministeriet årligen utlysa understöd för forskning och bevilja statlig finansiering till projekt inom forskning i socialt arbete på universitetsnivå.

Materialet om ansökan om finansiering för projekt inom forskning i socialt arbete på universitetsnivå år 2023 finns på social- och hälsovårdsministeriets webbplats om finansiering och understöd.

SHM ordnar ett informationsmöte om finansieringen via Teams den 3 februari.

Ytterligare information:

Juha Luomala, socialråd, tfn 0295 163 492
Tia-Maria Kirkonpelto, specialsakkunnig, tfn 0295 163 264
[email protected]

Tillbaka till toppen