Hoppa till innehåll
Media

Vårdgarantin inom primärvården skärps till två veckor i september 2023 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.1.2023 15.22
Pressmeddelande

De maximala väntetiderna inom primärvården förkortas stegvis. Från den 1 september 2023 innefattar vårdgarantin inom den öppna sjukvården inom primärvården en maximal väntetid på 14 dygn, och inom mun- och tandvården 4 månader. 

Från den 1 november 2024 är vårdgarantin inom den öppna sjukvården inom primärvården 7 dygn, och inom mun- och tandvården 3 månader. 

För närvarande ska patienten få tillgång till icke-brådskande undersökningar eller vård inom den öppna sjukvården inom primärvården inom 3 månader, och till mun- och tandvård inom 6 månader.   

Vårdgarantin inom primärvården gäller när det är fråga om sjukdomar, skador, komplikationer i samband med långtidssjukdomar, nya symtom eller försämrad funktionsförmåga. 

I fortsättningen ska välfärdsområdena informera allmänheten med 1 månads mellanrum om tillgången till vård inom primärvården.

Vårdbehovet ska bedömas snabbare

Bedömningen av vårdbehovet ska göras tidigare än inom den tid på 3 dygn som gäller nu, det vill säga genast när patienten tar kontakt eller under samma dag. 

Bedömningen av vårdbehovet ska göras av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.  De yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården med skyddad yrkesbeteckning, såsom närvårdare, som den 1 september 2023 arbetar med bedömning av vårdbehov får fortsätta göra bedömningar fram till den 31 augusti 2027 om de har tillräcklig kompetens och erfarenhet för att sköta den uppgiften.  

Inom mun- och tandvården kan bedömningar av vårdbehovet också i fortsättningen göras även av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.   

Om välfärdsområdet inte kan erbjuda den tjänst som behövs, måste välfärdsområdet skaffa tjänsten via en annan tjänsteproducent. I samband med bedömningen av vårdbehovet bedöms också om välfärdsområdet kan tillhandahålla tjänsterna själv inom den bestämda tiden. 

Vårdgarantin på 3 månader gäller fortfarande för vissa tjänster

Kravet om en väntetid på högst 7 dygn ska inte gälla till exempel hälsorådgivning, hälsoundersökningar och den vård som ges enligt särskilda vård- eller rehabiliteringsplaner. Vården ska emellertid ordnas inom en rimlig tid, det vill säga inom 3 månader, eller inom den tid som anges i vård- eller rehabiliteringsplanen.  

Väntetiden på högst 3 månader gäller inte för screeningundersökningar, vissa regelbundna hälsokontroller och vissa vaccinationer, eftersom det föreskrivs särskilt om dessa tjänster.

Väntetiderna inom den specialiserade sjukvården ändras inte. 

Enligt riksdagen borde modellen med husläkare och en egen sjukskötare utvidgas

Riksdagen godkände lagändringarna i november och förutsatte då också att regeringen vidtar åtgärder för att stärka vårdens kontinuitet inom primärvården genom modellen med husläkare och en egen sjukskötare eller modellen med familjeläkare, eller genom en ökad användning av dessa förfaranden.  

Vårdgarantin gäller både fysiska och psykiska hälsoproblem. Riksdagen ansåg också att regeringen borde utreda behovet att precisera de psykosociala metoderna och definitionerna inom kortpsykoterapin samt bedöma dessa vårdformer och möjligheterna att använda dem, och vid behov vidta åtgärder för att trygga tillgången till dessa vårdformer. 

Regeringen föreslog torsdagen den 19 januari att lagarna i fråga ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen samma dag.

Ytterligare information 

Tapani Hämäläinen, medicinalråd 
Merja-Liisa Auero, medicinalråd (mun- och tandvård)
Merituuli Mähkä, regeringsråd
[email protected]

Tillbaka till toppen