Hoppa till innehåll
Media

Flera enheter har beviljats undantagstillstånd för jour- och förlossningsverksamhet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2022 8.44 | Publicerad på svenska 29.12.2022 kl. 10.46
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat Norra Savolax välfärdsområde och Södra Savolax välfärdsområde undantagstillstånd för ordnande av jour- och förlossningsverksamhet dygnet runt inom primärvården.

Jour dygnet runt inom primärvården får ordnas med undantagstillstånd i Iisalmi och Varkaus 1.1.2023–31.12.2025, och förlossningsverksamhet får ordnas med undantagstillstånd vid centralsjukhuset i S:t Michel 1.1.2023-31.12.2027.

Ministeriet kan bevilja ett välfärdsområde tillstånd att ordna jour dygnet runt inom primärvården om tillgängligheten till tjänsterna och avstånden mellan jourmottagningarna förutsätter detta och de tjänster som befolkningen behöver inte kan säkerställas tillräckligt väl genom den prehospitala akutsjukvården. Jourenheterna ska ha tillräckliga resurser och tillräcklig kompetens för att vårdkvaliteten och patientsäkerheten ska tillgodoses. 

Undantagstillstånd krävs för ordnande av förlossningsverksamhet om åtminstone cirka 1 000 förlossningar per år inte uppnås på det sätt som förordningen förutsätter. Undantagstillstånd kan beviljas om det behövs för tillgängligheten till tjänsten eller för patientsäkerheten och om förutsättningarna för att trygga kvaliteten på förlossningsverksamheten uppfylls på sjukhuset.


Mer information:

Sirkku Pikkujämsä, medicinalråd
[email protected]
tfn 029 516 3014
 

Tillbaka till toppen