Hoppa till innehåll
Media

En av de första uppgifterna enligt den nationella barnstrategin är att genomföra ett pilotförsök med barnbudgetering

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.12.2022 9.39
Pressmeddelande 326/2022

I början av år 2023 börjar man arbetet för den nationella barnstrategin och rekryteringen av personalen till de nätverk som grundats för det. En av uppgifterna under det första verksamhetsåret är att inleda ett pilotförsök med barnbudgetering i välfärdsområdena.

Pilotförsöket med barnbudgetering inleds i åtminstone tre välfärdsområden och deras kommuner. Målet är att utarbeta ett så kallat bokslut för barns, ungas och familjers välfärd som en del av kommunernas välfärdsberättelser. Dessutom ska man bereda en fenomenbaserad budget där temat är att förebygga marginalisering av barn och unga. Till välfärdsområdena och kommunerna erbjuds utbildning och annat stöd vid införandet av barnbudgeteringen.   

För att främja barnbudgeteringen i välfärdsområdena har den nationella barnstrategin anvisats en finansiering på 340 000 euro av riksdagens så kallade julgåvopengar. Besluten om bedömningen av konsekvenserna för barn, främjandet av barnbudgetering, stärkandet av kunskapsunderlaget om barns välbefinnande och främjandet av barns och ungas delaktighet ingår i regeringsprogrammet för Sanna Marins regering.  Pilotförsöket blev möjligt tack vare beslutet om att den nationella barnstrategin ska bli en permanent funktion.  

Beslutet om att inrätta funktionen för den nationella barnstrategin fattades av regeringen hösten 2022, och den placerades vid social- och hälsovårdsministeriet. Den permanenta funktionen startar i början av år 2023, och då rekryteras också personalen för den. Syftet med funktionen för den nationella barnstrategin är att främja ett barn- och familjevänligt samhälle som respekterar barns rättigheter och att samordna verkställandet av de centrala målen för barnstrategin.  

Finlands första nationella barnstrategi bereddes i parlamentariskt samarbete och publicerades den 23 februari 2021. Målet för den nationella barnstrategin är ett Finland för alla barn - ett samhälle som är genuint barn- och familjevänligt och som respekterar barnets rättigheter. Strategin baserar sig på konventionerna om de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Genomförandet av barnstrategin började i slutet av år 2021. 

”Det har varit mycket viktigt att genomföra både det parlamentariska arbetet med den nationella barnstrategin och inrättandet av de ordinarie tjänsterna för barnstrategin under den här regeringsperioden. Det gläder mig att genomförandet av den nationella barnstrategin kommer att fortsätta under de följande regeringsperioderna”, säger familje- och omsorgsminister Krista Kiuru. 

Ytterligare information

Jenny Suominen, minister Kiurus specialmedarbetare, [email protected]
Johanna Laisaari, generalsekreteraren för nationella barnstrategin [email protected] (fr.o.m. 9.1.2023)
 

Tillbaka till toppen