Pressmeddelanden

Förslaget till vaccinationsordning är färdigt

SHM
Pressmeddelande 17.9.2009 9.00

Faderskapsmånaden förlängs med två veckor

SHM
Pressmeddelande 3.9.2009 10.30

Marja-Liisa Partanen ny överdirektör för Valvira

SHM
Pressmeddelande 27.8.2009 10.50