Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet asiakasmaksut voimaan 1.1.2012

Social- och hälsovårdsministeriet
17.11.2011 12.11
Tiedote -

Valtioneuvosto antoi 17. marraskuuta asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muuttamisesta. Uudet maksut tulevat voimaan 1. tammikuuta 2012.

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista perittävän vuosimaksun enimmäismäärä nousee 27,40 eurosta 27,50 euroon. Jos palvelun käyttäjä ei suorita vuosimaksua, häneltä voidaan periä enintään 13,80 euron käyntimaksu käyntikertojen lukumäärästä riippumatta. Vaihtoehtoisesti terveyskeskuksen ylläpitäjä voi päättää periä käyntimaksua kolmelta ensimmäiseltä terveyskeskuskäynniltä kalenterivuodessa, jolloin käyntimaksun suuruus on 13,80 euroa.

Sairaalan poliklinikkamaksun enimmäismäärä nousee 27,40 eurosta 27,50 euroon käynniltä. Päiväkirurgisesta toimenpiteestä voidaan periä enintään 90,30 euroa (aiemmin 89,90 euroa).

Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät maksut jakautuvat kultakin käyntikerralta perittävään perusmaksuun sekä erikseen veloitettaviin hoito- ja tutkimusmaksuihin. Hoitokäynnin perusmaksu on porrastettu kolmeen maksuryhmään: suuhygienistin vastaanottokäynnin enimmäisperusmaksu on 7,50 euroa, hammaslääkärin 9,60 euroa ja erikoishammaslääkärin 14 euroa. Näistä suuhygienistin ja hammaslääkärin vastaanottokäyntien enimmäismaksu pysyvät ennallaan.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävän ns. sakkomaksun suuruus on 33,90 euroa.

Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta perittävän maksun enimmäismäärä nousee 33,80 eurosta 33,90 euroon. Tieliikennelaissa säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta lääkärintodistuksesta voidaan periä enintään 40,90 euroa.

Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta voidaan periä hoidosta ja ylläpidosta psykiatrian toimintayksikössä enintään 15,10 euroa (aiemmin 15 euroa) hoitopäivältä ja muussa lyhytaikaisessa laitoshoidossa enintään 32,60 euroa (aiemmin 32,50 euroa) hoitopäivältä. Vammaiselle henkilölle laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta perittävän maksun enimmäismäärää ei koroteta, vaan se on edelleenkin enintään 11,30 euroa hoitopäivältä.

Maksut tarkistetaan joka toinen vuosi

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja tarkistetaan lain mukaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Samalla tarkistetaan kotona annettavan hoidon tulorajoja ja laitoshoidon vähimmäiskäyttövaroja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti.

Vuosien 2009 ja 2011 välillä kansaneläkeindeksin muutos oli 0,4 prosenttia ja työeläkeindeksin 1,62 prosenttia.

Tarkistuksia myös päivähoitomaksuihin, kotihoidon palvelusetelin arvoon ja terveydenhuollon maksukattoon

Päivähoitomaksut, kotihoidon palveluseteli arvo ja terveydenhuollon maksukatto tarkistettiin sosiaali- ja terveysministeriön ilmoituksella 17. marraskuuta.

Vuoden 2012 alusta terveydenhuoltomaksujen maksukatto nousee kansaneläkeindeksin mukaisesti 633 eurosta 636 euroon kalenterivuotta kohti. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen lääkäripalvelujen maksut, fysioterapiamaksut, sarjahoidon maksut, sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksut, lyhytaikaisen laitoshoidon maksut, yö- ja päivähoidon maksut sekä kuntoutushoidon maksut.

Jatkuvan ja säännöllisesti annetun kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelin enimmäisarvo nousee 24 eurosta 25 euroon tunnilta, jos kotitalouden tulot eivät ylitä laissa säädettyä tulorajaa. Alin palvelusetelin arvo on vähintään 7 euroa tunnilta. Palvelusetelin arvon määräämisessä käytettävien tulorajojen tarkistusperusteena on sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksi, jonka muutos on 4,09 prosenttia.

Kokopäivähoidosta perittävä maksu on enintään 264 euroa kuukaudessa ja pienin perittävä maksu 24 euroa. Maksujen tarkistusperuste on sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksi. Päivähoitomaksujen määräämisen tulorajoja tarkistetaan yleisellä ansiotasoindeksillä, jonka muutos on 6,67 prosenttia. Päivähoitomaksujen muutokset tulevat voimaan 1.8.2012.

Lisätietoja

hallitusneuvos Pekka Järvinen, p. 09 160 73800
lakimies Mari Laurén, p. 09 160 72438


Liitteet

Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelistä (2011) (pdf, 13 kB


Tillbaka till toppen