Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Suomen terveydenhuollon laatu on edelleen parempi kuin OECD-maissa keskimäärin

Social- och hälsovårdsministeriet
23.11.2011 9.03
Tiedote -

Suomen terveydenhuollon laatu on edelleen monilla mittareilla mitattuna parempi kuin OECD-maissa keskimäärin. Tämä käy ilmi uusimmasta OECD:n Health at a Glance -terveysraportista, jossa vertaillaan 34 OECD-maan ja kuuden muun maan terveydenhuoltoa, asukkaiden terveyttä ja terveysmenoja.

Suomen terveysmenot (9,2 prosenttia bruttokansantuotteesta) ovat lähellä OECD-maiden keskiarvoa (9,6 %). 75 prosenttia terveysmenoistamme katetaan julkisin varoin, muissa Pohjoismaissa osuudet ovat 81-84 prosenttia ja OECD-maissa keskimäärin 72 prosenttia.

Seulonta- ja rokotekattavuus ovat huippuluokkaa

Suomi menestyy erityisesti erikoissairaanhoidossa sekä seulontojen ja rokotusten kattavuudessa. Esimerkiksi aivohalvauksen jälkeinen 30 päivän sairaalakuolleisuus on Suomessa OECD-maiden alhaisimpia, jopa alle puolet OECD-maiden keskiarvosta. Myös sydäninfarktin jälkeinen sairaalakuolleisuus on alle OECD-maiden keskiarvon.

Suomessa on OECD-maiden kattavin rintasyöpien seulontaohjelma. 84 prosenttia 50-69 -vuotiaista naisista osallistuu rintasyöpien seulontaan, kun OECD-maiden keskiarvo on 62 prosenttia. Kohdunkaulansyövän seulontaan osallistuvien 20-69 -vuotiaiden kohdalla erot ovat pienempiä. Seulontojen myötä rintasyöpä- ja kohdunkaulansyöpäkuolleisuus on Suomessa OECD-maiden keskiarvoa matalampi.

Pienten lasten rokotuskattavuus on Suomessa huippuluokkaa. Esimerkiksi hinkuyskää ja tuhkarokkoa vastaan rokotetaan 99 prosenttia kaksivuotiaista lapsista.

Parannettavaa riittää sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä sekä alkoholinkäytön vähentämisessä

Sydän- ja verisuonitautikuolleisuus sekä itsemurhakuolleisuus ovat Suomessa OECD-maiden keskiarvoa korkeampia. Lasten diabetesta esiintyy (57,4/100 000 alle 15-vuotiasta) kolminkertainen määrä OECD-maiden keskiarvoon (16,9/100 000) nähden.

Tupakointi on meillä harvinaisempaa kuin useissa muissa OECD-maissa. Euroopan maista vain Ruotsissa ja Islannissa tupakoidaan vähemmän. Alkoholin kulutus Suomessa on kuitenkin kasvanut ja suunta on päinvastainen kuin suurimmalla osalla OECD-maista.

Raportti tarjoaa vertailukelpoista tietoa päätöksenteon tueksi

OECD:n terveydenhuollon indikaattorit on tarkoitettu palvelujärjestelmän toimintakyvyn kokonaisvaltaiseen tarkasteluun eikä yksittäisten hoitotoimenpiteiden laadun tarkasteluun. Kahden vuoden välein julkaistava raportti tarjoaa terveyspoliittisesti tärkeää tietoa erityisesti päätöksentekijöille.

Raportissa vertaillaan 40 maan terveydentilaa, terveyskäyttäytymistä, terveydenhuollon resursseja, palvelujen käyttöä, järjestelmän kattavuutta ja laatua sekä terveysmenoja. Mukana on myös pitkäaikaishoitoa käsittelevä osio. Suomen terveystiedot OECD Health Data 2011 -tietokantaan toimittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), joka myös osallistuu aktiivisesti terveydenhuollon laatuosoittimien, terveysmenotilastoinnin ja terveydenhuollon kansainvälisen tilastojen kehittämistyöhön.

Health at a Glance -julkaisun voi tilata OECD:n verkkosivuilta. Osa julkaisussa olevista tilastoista on vapaasti saatavilla OECD:n StatExtracts -palvelusta.

Lisätietoja

osastojohtaja Päivi Hämäläinen, THL, p. 020 610 7665 (terveydenhuollon laatumittarien kehittäminen)
tutkimusprofessori Mika Gissler, THL, p. 020 610 7279 (OECD-terveystietokanta)
ylitarkastaja Antti Alila, STM. p. 09 160 73795Muualla palvelussamme

OECD

Muualla verkossa

Health at a Glance (OECD)

StatExtracts (OECD) 

Tillbaka till toppen