Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kansalaiskysely: Terveyskeskus- ja mielenterveyspalveluissa eniten parannettavaa

Social- och hälsovårdsministeriet
16.11.2011 8.30
Tiedote -

Mielenterveysongelmat, työttömyys ja alkoholin liikakäyttö ovat asioita, jotka kansalaisten mielestä uhkaavat hyvinvointia. Eniten korjattavaa on terveyskeskusten toiminnassa ja mielenterveyspalveluissa sekä vanhusten koti- ja asumispalveluissa. Tämä selviää sosiaali- ja terveysministeriön toteuttamasta Kaste-kyselystä.

Vastaajat arvioivat arkea rytmittävän työnteon ja opiskelun, riittävän toimeentulon sekä ongelmien ehkäisyn tärkeimmiksi keinoiksi hyvinvoinnin lisäämisessä. Myös toimivien sosiaali- ja terveyspalvelujen koettiin lisäävän hyvinvointia. Tärkeimmiksi keinoiksi parantaa palveluja listattiin riittävät rahalliset resurssit sekä osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Muina tärkeinä keinoina pidettiin ehkäisevän työn lisäämistä, byrokratian vähentämistä sekä palvelujen saatavuuden helpottamista ja nopeuttamista.

Vastaajien mielipiteitä jakoivat voimakkaasti yksilön oma vastuu ja yhteiskunnan vastuu hyvinvoinnista sekä asiakkaan valinnanvapaus sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Kansalaiskyselyn avulla kartoitettiin hyvinvoinnin uhkatekijöitä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistarpeita. Kyselyn tuloksia käytetään Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste) valmistelussa.

"Pidän tärkeänä, että sosiaali- ja terveysministeriö tarjoaa kansalaisille suoran väylän kertoa huolensa. Kyselyyn vastasi myös suuri joukko sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Heidän palautteensa on otettava niin ikään paremmin huomioon palveluja kehitettäessä. Kaste-ohjelma tukee ja osaltaan toimeenpanee hallitusohjelmaa, joka korostaa kaikkien osallisuutta yhteiskunnassa, terveysongelmien vähentämistä sekä hyvin toimivia palveluja. Siksi juuri Kaste-ohjelman painopisteillä on suuri merkitys palvelujärjestelmän kehittämisessä", sanoo peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson.

Internetissä toteutettuun kyselyyn vastasi noin 2000 eri-ikäistä kansalaista loka-marraskuun aikana. Kyselyn lisäksi Kaste-ohjelman valmistelu perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisten toimijoiden ja asiantuntijoiden lausuntoihin ja kuulemisiin, Kaste-ohjelman 2008-2011 ulkoisen arvioinnin aineistoon, hallitusohjelmaan sekä sosiaali- ja terveysministeriön strategiaan.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Salme Kallinen-Kräkin, STM, p. 09 160 73228, [email protected]
asiantuntija Maarit Viik-Kajander, Fountain Park, p. 010 4243010,
[email protected] (kyselyn toteuttaminen)Liitteet

Kaste kyselyn tulokset (pdf, 629 kB)

Muualla palvelussamme

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste)

Maria Guzenina-Richardson
Tillbaka till toppen