Pressmeddelanden

En utredning om försöket med servicesedlar pågår

SHM
Pressmeddelande 27.3.2018 11.10

Rationell läkemedelsbehandling gäller alla

SHM
Pressmeddelande 20.3.2018 9.09

Ett mer täckande influensavaccin tas i bruk i höst

SHM
Pressmeddelande 16.3.2018 13.34

Minister Saarikko deltar i FN:s kvinnokommissions möte

SHM UM
Pressmeddelande 12.3.2018 11.11