Pressmeddelanden

Ungas rökning och alkoholkonsumtion har minskat

SHM
Pressmeddelande 26.6.2013 6.00

En betalningsdag vid utbetalning av folkpensioner

SHM
Pressmeddelande 19.6.2013 8.08

Finland visar vägen med hälsa i all politik

SHM
Pressmeddelande 14.6.2013 9.00