Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Mattila: Tolkningstjänster på teckenspråk ska utvecklas långsiktigt

Social- och hälsovårdsministeriet
13.2.2018 10.02 | Publicerad på svenska 15.2.2018 kl. 10.39
Pressmeddelande 17/2018

Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila påminde om vikten av tolkningstjänster på teckenspråk på ett seminarium på teckenspråkets dag tisdagen den 13 februari.

Finland ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2016. Målen för Finlands tolkningstjänstlagar är enligt minister Mattila väl i linje med FN:s konvention. Ministern berättade dock att hon under de senaste månaderna fått mycket respons om tolkningstjänsterna. Responsen hänger samman med Folkpensionsanstaltens konkurrensutsättning av tolkningstjänsterna i fjol höstas.

– Hur tolkningstjänsterna fungerar i praktiken ställs på prov i människornas vardag. Processen med konkurrensutsättning lyfte fram behovet att lyssna på varandra och behovet av samarbete. I januari inleddes också ett samarbetsnätverk som Folkpensionsanstalten sammankallat. I nätverket deltar såväl organisationer, social- och hälsovårdsministeriet som Folkpensionsanstalten, berättade minister Mattila.

– Social- och hälsovårdsministeriet följer tillgången till och genomförandet av tolkningstjänster. Ministeriet bedömer utvecklingsbehoven för tolkningstjänster tillsammans med FPA och övriga parter vid behov. Regeringen saknar dock behörighet att ingripa i FPA:s beslut vid verkställigheten av författningar. Ansvaret för och möjligheten till detta har riksdagen och FPA:s fullmäktige som den valt, sade minister Mattila.

Teckenspråkiga beaktas även i social- och hälsovårdsreformen

De människor som använder teckenspråk glöms inte bort i social- och hälsovårdsreformen, utan vid beredningen beaktas de för närvarande gällande språkliga rättigheterna, säger minister Mattila. Landskapen ska ha samma ansvar för att tillgodose de språkliga rättigheterna som kommuner och samkommuner har för närvarande.

Just nu pågår försök med valfrihet i olika delar av landet. Justitieministeriet och social- och hälsovårdsministeriet utreder i denna stund hur jämlikhet uppnås i dessa försök.

– Det är viktigt att utreda vilka kritiska aspekter som hänför sig till social- och hälsovårdsreformen med tanke på jämlikheten. Vi utreder särskilt hur språklig jämlikhet uppnås, säger ministern.

Ytterligare information:

Kari Synberg, social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattilas specialmedarbetare, tfn 050 574 2297

Tillbaka till toppen