Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utredaren Kananoja: Tidigt stöd till familjer lättar belastningen inom barnskyddsarbetet

Social- och hälsovårdsministerietUndervisnings- och kulturministeriet
7.3.2018 8.37
Pressmeddelande 28/2018

Utredaren Aulikki Kananoja föreslår att det tidiga stödet till familjer ska utvidgas påtagligt genom satsningar på familjearbetet och hemservicen.

Det tidiga stödet ska ges prioritet när det tas beslut om barnskyddsarbetets resurser. På detta sätt kan man minska behovet av långvarigt korrigerande arbete och dämpa kostnadsök-ningen för vård utom hemmet.

Kananoja rekommenderar inte att socialarbetarnas klientantal ska bestämmas i lag. I nästa fas av arbetet ska man däremot överväga att med hjälp av anvisningar på lägre nivå än lag fastställa en teamspecifik ”krisgräns” för att tillsynsmyndigheten har grunder att vidta åtgärder när läget blir orimligt.

Aulikki Kananoja har överlämnat i dag en halvtidsrapport som gäller minskning av belastningen inom barnskyddsarbetet till familje- och omsorgsminister Annika Saarikko.

Läs ministers blog (på finska):

Slutrapporten blir klar i slutet av året.

Inriktat stöd och vikariepooler

Utredarens enkät och det material som Kommunförbundet samlat in visar att socialarbetarnas klientantal ligger över landets genomsnittsnivå (30 klienter) hos ca 40 procent av tjänsteanordnarna.  

Kananoja ska söka både snabba och långsiktiga lösningar som ska minska belastningen inom barn-skyddsarbetet.

Som snabba åtgärder i de mest belastade områdena föreslår Kananoja inriktat stöd på kommun- och personalnivå samt möjlighet att bilda vikariepooler.  

På längre sikt är målet att övergå från det förvaltningscentrerade arbetet till ett klientcentrerat arbete samt till multiprofessionellt teamarbete.

Ministeriet har bett översocialrådet Aulikki Kananoja söka lösningar som ska minska belastningen inom barnskyddsarbetet och ta fram en vägkarta som fungerar som ett rättesnöre när barnskyddet och vården utom hemmet övergår från kommunerna till landskapen år 2020. Utredningen är en del av programmet för utveckling av barn- och familjetjänster som initierats av regeringen.

Ytterligare information:

Aulikki Kananoja, översocialråd, tfn 0400 289 796
Maria Kaisa Aula, projektledare, programmet för utveckling av barn- och familjetjänster, tfn 0295 163 6588, [email protected]

Annika Saarikko LAPE LAPE alueuudistus-arkisto sote-uudistus spetsprojekt
Tillbaka till toppen