Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

SHM begär en redogörelse av Nokia stad

Social- och hälsovårdsministeriet
12.2.2018 16.24 | Publicerad på svenska 13.2.2018 kl. 12.53
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet ber Nokia stad om en redogörelse över stadens avsikter att lägga ut soci-al- och hälsovårdstjänsterna så att de sköts av ett privat företag genom att ansluta Mänttä-Vilppula och Juupajoki till samarbetsområdet.

Ministeriet vill veta hur staden tänker beakta bestämmelserna i den lag som gäller en begränsning av ut-läggningen av social- och hälsovårdstjänster innan social- och hälsovårdsreformen träder i kraft. Ministeriet ber även om en redogörelse om ifall Nokia stad har för avsikt att överföra social- och hälsovårdstjänsterna så att dessa produceras av ett privat företag utan upphandlingsförfarande enligt lag. Ministeriet ber dess-utom staden att lägga fram de rättsliga grunderna för varför staden anser att ett investeringstillstånd för att inrätta en välfärdscenter gör det möjligt för ett privat företag att vara tjänsteproducent.

Social- och hälsovårdsministeriet har den 15 juni 2017 beviljat ett investeringstillstånd för byggandet av ett välfärdscenter i enlighet med den s.k. begränsningslagen. Nokia stad har i ett pressmeddelande den 25 januari 2018 meddelat att staden söker en lösning för att säkerställa närservicen och bygga det nya väl-färdscentret. Enligt pressmeddelandet är ett alternativ en anslutning till samarbetsområdet Mänttä-Vilppula och Juupajoki. Samarbetsområdet köper de social- och hälsovårdstjänster som kommunerna ansvarar för av Pihlajalinna-koncernen.

Ministeriet ber om redogörelsen senast den 2 mars 2018.

Det här är en svenskspråkig översättning av pressmeddelandet som publicerades den 12.2.

Lag om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom soci-al- och hälsovården, pressmeddelande 28.12.2017
 

Ytterligare information:

Kirsi Varhila, överdirektör, tfn 02951 63338
Pekka Järvinen, regeringsråd, tfn 02951 63367

Tillbaka till toppen