Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet och stiftelsen ME-säätiö informerar
Unga vill ha mer stöd för hela familjen inom de psykosociala tjänsterna

Social- och hälsovårdsministeriet
5.3.2018 10.06
Pressmeddelande 26/2018

Unga anser att psykosocialt stöd och psykosociala tjänster bör utvecklas i ännu högre grad som en del av de ungas och deras familjers vardagsliv. Ännu mer uppmärksamhet bör fästas vid psykiskt välbefinnande. Förmågan att hantera det vardagliga livet skulle förbättras om unga skulle ha en pålitlig och permanent vuxen som hjälper den unga vid olika val.

Vänner och fritidsintressen är viktiga för unga, och det behövs nya vägar för att minska ensamheten. De workshoppar som ordnades på olika håll i Finland resulterade i förbättringsförslag från ett hundra unga i åldern 16–29 år. Dessa genomfördes på initiativ av familje- och omsorgsminister Annika Saarikko och stiftelsen Me-säätiö för att fira 100-årsjubileet för Finlands självständighet.

På workshopparna diskuterades de ungas vardag, framtid och deras erfarenheter av olika tjänster. Syftet var att utforma innehållet i servicepaket för psykosocialt stöd som ska beakta ungdomarnas faktiska behov och önskemål. Servicepaketets innehåll kommer i framtiden att utnyttjas vid utvecklingen av tjänsterna, arbetssätten och verksamhetskulturen vid servicepunkterna för lågtröskeltjänster för unga, såsom Navigatorn och medborgarhusen Me-talot.

Unga vill att deras röster ska höras och dela med sig av sina erfarenheter till förmån för andra

Unga själva ansåg att workshopparna är viktiga. De upplevde att man hade lyssnat på deras åsikter och de fick möjlighet att påverka de tjänster som gäller dem själva. Samtidigt hade de tillfälle att berätta om sina även svåra erfarenheter och dela med sig av sin erfarenhetsexpertis till förmän för andra unga.

De utvecklingsidéer som de unga producerat kan genomföras som sådana. En del vidareutvecklas till genomförbara idéer för psykosocialt stöd och psykosociala tjänster, servicesystemet och de metoder som står till buds under 2018. Ofta behövs snarare en förändring av arbetssätten och verksamhetskulturen än nya tjänster. Tilläggsresurser behövs dock särskilt för att unga ska få stöd för att hantera det vardagliga livet.

"De synpunkter av unga som man fick under jubileumsåret för Finlands självständighet är särskilt värdefulla därför att för en gångs skull frågade man om tjänster för unga av ungdomarna själva. Regeringens stora satsningar på att förebygga social utslagning bland unga och på Navigatorns verksamhet är just sådant framtidsarbete som man skulle göra under jubileumsåret", säger minister Saarikko.

"Nu fick vi ett klart budskap från ungdomarna om att de tjänster som de behöver inte är någon raketvetenskap utan stöd till vardagliga saker och för att klara av det dagliga livet. Därför beslutade vi oss för att genast ta tag i detta. Social- och hälsovårdsministeriet utlyser snart sammanlagt 1,2 miljoner euro i statsunderstöd som kan ansökas för lokala eller regionala försök för att verkställa stödpaketet Arki haltuun (Grepp om vardagen). Försöket genomförs som en del av spetsprojektet Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti", säger Saarikko.

Workshoppar samlade 100 ungdomar

Ungdomar i olika livssituationer presenterade sina utvecklingsförslag till psykosocialt stöd och psykosociala tjänster i workshoppar. Sådana fanns i slutet av år 2017 i Björneborg, Åbo, Tammerfors, Helsingfors, Kervo, Villmanstrand, Esbo, Hyvinge och Rovaniemi.  Workshopparna ordnades tillsammans med medborgarhusen Me-talot och Navigatorn-servicepunkterna som tillhandahåller lågtröskeltjänster för unga. Alla ungdomar som deltog i workshopparna hade egen erfarenhet av tjänster inom områdena social- och hälsovård, utbildning och kultur samt ungdoms- och sysselsättningstjänster samt tredje sektorns verksamhet.

Ytterligare information:

Elina Palola, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63595, [email protected]
Tom Tarvainen, utvecklingschef, stiftelsen Me-säätiö, medborgarhusen Me-talot, tfn 050 5755690 [email protected]
Liisa Björklund, utvecklingschef, stiftelsen Me-säätiö, tfn 040 5718866 [email protected]

Tillbaka till toppen