Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Paragraf om anställdas och studerandes vaccinationsskydd träder i kraft den 1 mars

Social- och hälsovårdsministeriet
1.3.2018 11.27 | Publicerad på svenska 1.3.2018 kl. 12.31
Pressmeddelande 25/2018

Den 1 mars 2018 träder 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) i kraft. Paragrafen gäller vaccination av anställda och studerande för att skydda patienter. Den ålägger arbetsgivarna att se till att personalen har ett så gott vaccinationsskydd som möjligt. Att vaccinera sig är frivilligt.

Enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar får arbetsgivaren bara av särskilda skäl låta personal som har ett bristfälligt vaccinationsskydd arbeta i klient- och patientutrymmen där man vårdar klienter eller patienter som medicinskt sett är utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar. Ett särskilt skäl för att låta personal som inte är vaccinerad arbeta vid dessa verksamhetsenheter kan vara exempelvis att det inte finns tillgång till annan yrkeskunnig personal eller att en ny anställd snabbt måste fås in i arbetet. Ett annat särskilt skäl kan vara att den anställda eller studerande som borde vaccineras är överkänslig mot vaccinet eller har någon annan egenskap som gör att hen inte kan ges vaccin.

Mer information och anvisningar om vaccination av vårdpersonal finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Social- och hälsovårdsministeriet har gett kommunerna anvisningar om saken i Kommuninfo 8/2017, som sändes till alla kommuner i Finland i december 2017.

Ytterligare information:

Sari Ekholm, överläkare, tfn 0295 163 447, [email protected]
Liisa Katajamäki, regeringsråd, tfn 0295 163 329, [email protected]
Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, medicinalråd, tfn 0295 163 324, [email protected]

Tillbaka till toppen