Projekt: Att minska pensionsskilnaderna mellan könen

Projektet är avslutat. Syftet med projektet Pensionsskillnader mellan kvinnor och män 2018-2020 var att väcka diskussion om skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner och öka medborgarnas och beslutsfattarnas kunskaper om orsakerna till skillnaderna.

I projektet sammanställdes och spreds kunskap till beslutsfattare samtidigt som man strävar efter att få in ett jämställdhetsperspektiv i den offentliga debatten och beslutsfattandet om pensioner.

Projektet genomfördes i samarbete med Pensionsskyddscentralen, Folkpensionsanstalten och Arbetspensionsförsäkrarna Tela.

Projektet fick finansiering ur EU:s program för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (2014–2020).

Projektet höll ett öppet seminarium i oktober 2020. 

Producerat material

Artiklar

 

 

Mer information

Aktuellt

Mellanrapporten från kommittén för social trygghet har sänts på remiss

Ministry of Social Affairs and Health
Pressmeddelande 24.3.2023 8.01

Lapplands och Södra Savolax välfärdsområden ska få upprätthålla två enheter med samjour dygnet runt

Ministry of Social Affairs and Health
Pressmeddelande 23.3.2023 15.03

Ändringen av lagen om försäkringsgaranti för undantagsförhållanden träder i kraft den 1 april 2023

Ministry of Social Affairs and Health
Pressmeddelande 23.3.2023 14.30

Bindningarna för medlemmarna av besvärsnämnderna införs i ett öppet register 

Ministry of Social Affairs and Health
Pressmeddelande 23.3.2023 14.29