Pressmeddelanden

Ändring i vikariehjälpstimmarna för renskötare 2023

SHM
Pressmeddelande 20.12.2022 16.25

Barnfamiljer får starkare köpkraft 2023

SHM
Pressmeddelande 20.12.2022 15.40

Ändringarna i abortlagen har stadfästs

SHM
Pressmeddelande 20.12.2022 15.35