Pressmeddelanden

Ändringar av jämkade arbetslöshetsförmåner
SHM
Pressmeddelande 1.11.2018 13.14
Ändringar i servicen för frontveteraner
SHM
Pressmeddelande 18.10.2018 13.37
Pensionsstödet för långtidsarbetslösa utvidgas
SHM
Pressmeddelande 18.10.2018 13.36
Försöken med servicesedlar fortsätter under 2019
SHM
Pressmeddelande 3.10.2018 15.08