Hoppa till innehåll
Media

Nya riktlinjer i hanteringen av coronaepidemin - målet är att stabilisera samhället så att det kan hållas så öppet som möjligt 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.2.2022 14.08 | Publicerad på svenska 10.2.2022 kl. 15.26
Pressmeddelande 35/2022

Regeringen har fattat ett principbeslut om uppdateringen av hybridstrategin för hantering av coronakrisen. Enligt principbeslutet förordar statsrådet att social- och hälsovårdsministeriet fattar beslut om strategiska riktlinjer för bekämpningen av coronaepidemin. Samtidigt upphävde regeringen principbeslutet om att ta i bruk nödbromsen.

Målet för den nya hybridstrategin 2022 är att stabilisera samhället så att det kan hållas så öppet som möjligt, att stödja åtgärderna och återuppbyggnaden efter pandemin och att samhället på ett ändamålsenligt sätt förbereder sig för att pandemin fortsätter. 

I fortsättningen går epidemibekämpningen i första hand ut på att människor på eget initiativ agerar på ett hälsosäkert sätt, och på förebyggande av allvarliga följder av smittspridning genom vaccinationer. Temporära bestämmelser införs endast till nödvändiga och avgränsade delar.

En hög vaccinationstäckning, ökad användning av självtester och tydlig information till allmänheten om läget och åtgärderna i olika regioner är avgörande med tanke på en hälsosäker coronavardag.

De regionala myndigheterna fattar vid behov beslut om bekämpningsåtgärder 

Avsikten är att avstå från omfattande åtgärder. Eventuella smittkluster, särskilt i exponeringssituationer där det finns personer som hör till en riskgrupp, ska snabbt, riktat och effektivt begränsas av de lokala myndigheterna genom de grundläggande befogenheterna i lagen om smittsamma sjukdomar. På så sätt skyddas särskilt utsatta personer.

Eventuella restriktioner ska vara så avgränsade som möjligt när det gäller deras mål, innehåll, varaktighet och omfattning, och de ska riktas så att olika branscher behandlas så jämlikt som möjligt i förhållande till risken för ett svårhanterligt epidemiläge och allvarliga följder.

I beslutsfattandet beaktas fortfarande principen om prioritering av barnets bästa. 

I och med att pandemin fortsätter måste man vara beredd på att det uppstår en ny virusvariant som är kapabel att ta sig förbi vaccinationsskyddet och ge upphov till att epidemiläget återigen försämras på ett betydande sätt även i Finland. Om epidemiläget snabbt försämras igen måste man kunna reagera på det genom att vidta lämpliga åtgärder.

De nya riktlinjerna träder i kraft genom beslut av social- och hälsovårdsministeriet och de gäller tills vidare. Social- och hälsovårdsministeriet styr regionförvaltningsmyndigheterna separat i genomförandet av de strategiska riktlinjerna.

Ytterligare information:

Taneli Puumalainen, avdelningschef
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, ledande sakkunnig
Satu Koskela, avdelningschef
Jaska Siikavirta, direktör
[email protected]

Tillbaka till toppen