Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp har utrett hälsosäkerheten i arbetslivet under Covid-19-epidemin

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.2.2022 12.48
Pressmeddelande 44

Trepartsarbetsgruppen avslutade arbetet den 11 februari 2022.

Vid regeringens sammanträde den 30 november 2021 beslutades det att beredningen av det så kallade coronapasset för arbetslivet ska fortsätta på trepartsbasis. Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte arbetsgruppen för beredningen av lagstiftningen gällande ett coronapass eller något motsvarande alternativ för arbetslivet den 9 december 2021. Enligt beslutet om tillsättandet var syftet med beredningen att hitta en lösning för att hantera hälsosäkerheten på arbetsplatserna bättre och förhindra att människor smittas av covid-19 på arbetsplatserna.  

Arbetsgruppen har utarbetat ett utkast till en regeringsproposition med förslag till temporära ändringar i arbetarskyddslagen. Den föreslår en bestämmelse i arbetarskyddslagen om att arbetsgivaren ska ha rätt att behandla de uppgifter om vaccination mot covid-19 eller genomgången covid-19 som gäller de anställda. Arbetsgivaren ska ha rätt att behandla uppgifterna om arbetet är förenat med en uppenbar risk för att utsättas för covid-19-virus och om informationen behövs för att utreda och bedöma riskerna i arbetet eller för att vidta behövliga åtgärder i syfte att förebygga eller minska smittorisken. Arbetstagaren ska på begäran ge en tillförlitlig redogörelse med dessa uppgifter till arbetsgivaren. I propositionen föreslås också bestämmelser om rättsmedlen i anknytning till behandlingen av personuppgifter. Syftet med propositionen är att arbetsgivaren ska få bättre möjligheter att sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet under covid-19-epidemin.   

Arbetsgruppen ansåg inte att det finns förutsättningar för att ta i bruk coronapasset på arbetsplatserna. 

Under de kommande veckorna ska regeringen behandla arbetsgruppens förslag och ta ställning till eventuella fortsatta åtgärder. 

Ytterligare information:

Antti Janas, direktör, tfn 029 516 3501, [email protected] (ej 18.2)
Raimo Antila, avdelningschef, tfn 029 516 3094, [email protected]

 

Tillbaka till toppen