Pressmeddelanden

EU:s temaår 2012 - varje ålder är rätt ålder

SHM
Pressmeddelande 17.1.2012 7.02

Man vill stoppa solariebesök för personer under 18 år

SHM
Pressmeddelande 21.12.2011 13.53

Förbudet mot att ha tobaksprodukter synliga preciseras

SHM
Pressmeddelande 21.12.2011 12.37

Precisering av garantipensionen för långtidsarbetslös

SHM
Pressmeddelande 15.12.2011 12.00