Pressmeddelanden

Arbetslöshetspremierna minskar något under år 2014

SHM
Pressmeddelande 31.10.2013 11.57

Läkemedelstaket sjunker till 610 euro per år

SHM
Pressmeddelande 24.10.2013 10.31

Indexjusteringar i sociala förmåner år 2014

SHM
Pressmeddelande 23.10.2013 11.04