Pressmeddelanden

Styrning av specialistläkarutbildning överförs till SHM

SHM
Pressmeddelande 30.12.2014 14.18

De äldres möjlighet att bo hemma ska stödas

SHM
Pressmeddelande 30.12.2014 14.17

Socialvårdslagen ökar lågtröskeltjänsterna

SHM
Pressmeddelande 30.12.2014 14.17

Staten tar över finansieringen av skyddshemstjänsterna

SHM
Pressmeddelande 30.12.2014 14.16

Hjälp finns att få också under julen

SHM
Pressmeddelande 22.12.2014 13.59

Hemvårdsförsöket fortsätter till slutet av 2016

SHM
Pressmeddelande 18.12.2014 14.18

75 miljoner euro sparas på sjukförsäkringen

SHM
Pressmeddelande 18.12.2014 14.14

Renskötarnas vikariehjälp blir permanent

SHM
Pressmeddelande 18.12.2014 14.01

Förbudet mot designerdroger görs tydligare

SHM
Pressmeddelande 18.12.2014 13.58

Lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen upphävs

SHM
Pressmeddelande 18.12.2014 13.56