Pressmeddelanden

Grundlinjerna i Finlands narkotikapolitik ändras inte

SHM
Pressmeddelande 15.12.2016 13.34

Ändringen av folkpensionsindex inverkar på förmåner

SHM
Pressmeddelande 8.12.2016 13.57

Ändringar i vuxenutbildningsstödet

SHM
Pressmeddelande 8.12.2016 13.54