Laatu ja kehittäminen

Iloinen pariskuntaSosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat antaneet iäkkäiden ihmisten palvelujen kehittämisen ja arvioinnin välineeksi palvelujen laatusuosituksen.

Laatusuosituksen tavoitteena on turvata hyvä ikääntyminen ja vaikuttavat palvelut ikäystävällisessä yhteiskunnassa.

Suositukseen on koottu linjaukset palvelurakenteen, asumis- ja hoitoympäristöjen sekä henkilöstön määrän, osaamisen ja johtamisen kehittämiseksi.

Aiemmat laatusuositukset on annettu vuosina 2001, 2008, 2013 ja 2017.

Suositus on tarkoitettu ensisijaisesti iäkkäiden palvelujen kehittämisen ja arvioinnin tueksi kuntien päättäjille ja johtajille. Myös sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat, alan ammattilaiset ja kolmannen sektorin toimijat voivat hyödyntää suositusta omassa toiminnassaan.

Laatusuosituksen keskeiset sisällöt ovat yhtenevät ikäohjelman kanssa.

Kullakin sisältöalueella on omat suosituksensa ja suositusten tueksi on esitetty hyviä käytäntöjä sovellettavaksi kunnissa. Suositukset kohdistuvat sekä väestö- että yksilötasolle. Suositusten toteutumista seurataan valtakunnallisesti ja paikallisesti.

Lakiuudistuksella tuetaan palvelun laatua ja lisätään yhdenvertaisuutta

Iäkkäiden henkilöiden palveluja koskeva ensimmäisen vaiheen lakiuudistuksessa on nostettu ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitusta asteittain niin, että mitoituksen tulee olla 0.7 viimeistään huhtikuussa 2023.

Lakiin on lisätty myös säännökset iäkkään henkilön toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnissa käytettävästä RAI-arviointivälineistöstä. Kuntien on aloitettava RAI-järjestelmän käyttö viimeistään 1.4.2023. Valtakunnallisesti käyttöönotettava mittaristo lisää yhdenvertaisuutta ja mahdollistaa vertailukelpoisen tiedon saannin. 

Toisen vaiheen lainsäädäntöuudistus painottuu kotihoidon laadun ja resurssien vahvistamiseen sekä asumispalvelujen uudistukseen. 

Iäkkäiden ihmisten palvelujen uudistuksen toinen vaihe

Hallitus on antanut 9.12. esityksen siitä, miten erityisesti iäkkäiden ihmisten kotihoitoa ja asumispalveluja uudistetaan.

Kyseessä on lainsäädäntöuudistuksen toinen vaihe iäkkäiden ihmisten palvelujen uudistamisessa. Ensimmäisessä vaiheessa tarkennettiin ympärivuorokautisen hoidon laatuvaatimuksia.

Tälle sivulle on koottu kysymyksiä ja vastauksia toisen vaiheen uudistuksesta.

Usein kysyttyä

Lisätietoja

Seija Viljamaa, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163609  

Ammattilaisille suunnattuja verkkopalveluja