Frågor och svar om totalreformen av alkohollagen

Den nya alkohollagen trädde i sin helhet i kraft den 1 mars 2018. En del av lagändringarna trädde i kraft redan den 1 januari 2018.

Här är en sammanställning av frågor och svar om reformen av alkohollagen. 

Vanliga frågor

Mer information