Statsunderstöd till forskning

Utlysningen av statsunderstöd för Finlands program för hållbar tillväxt för att stärka forskningen som förbättrar social- och hälsovårdssystemets kostnadseffektivitet och tjänsternas kvalitet ordnades 1.9.2023–13.10.2023.

Social- och hälsovårdsministeriet beviljade 11.12.2023 totalt 8,7 miljoner euro i statsunderstöd för forskning som genomförs inom ramen för investering 3 i programmet för hållbar tillväxt. Understödet har riktats till välfärdsområdenas gemensamma projekthelheter (samarbetsområde).

Understödet kan användas till utgången av 2025. Statsunderstödet beviljades till fullt belopp för projektets kostnader som berättigar till statsunderstöd utan självfinansieringsandel.

Ansökningsmaterial 

Blanketter för utbetalning

  • Utbetalningsansökan och anvisningar för ifyllande av blanketter (RFV)
  • Utbetalningsbilaga modellunderlag för utredningen om personalkostnader
  • Utbetalningsbilaga huvudbokens nyckel mall
  • Utbetalningsbilaga ekonomiskt utfall RRP

Material från informationsmöten 

Vanliga frågår

Du kan hitta svar på frågor som gäller utlysningen under Vanliga frågor om programmet för hållbar tillväxt under rubriken "Valtionavustukset tutkimukselle ja Kanta-pilotille". 

Kontakt 

Frågor om Finlands program för hållbar tillväxt besvaras vid social- och hälsovårdsministeriet av

Kirsi Paasovaara, projektchef, tfn 0295 163 012 
Heli Parikka, sakkunnig, tfn 0295 163 165

Om du har frågor angående innehållet i utlysningen kan du kontakta följande personer:

Forskning: 

Taina Mäntyranta, medicinalråd, tfn 0295 163 692
Juha Luomala, socialråd, tfn 0295 163 492

 

Mer information

Kirsi Paasovaara, projektchef 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA Telefon:0295163012   E-postadress: