Skärpningen av vårdgarantin 

Lagstiftningen angående vårdgarantin ändrades i september 2023. Maximitiderna för att få vård inom den icke-brådskande primärvården ändras.

Här har vi samlar vanliga frågor och svar om ändringarna i lagstiftningen.

Anvisning: Bestämmelserna om tillgång till icke-brådskande vård skärps från och med 1.9.2023

Mer information

Tapani Hämäläinen, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL Telefon:0295163065   E-postadress:


Merituuli Mähkä, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL Telefon:0295163575   E-postadress:


Merja-Liisa Auero, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL Telefon:0295163304   E-postadress: