Hoppa till innehåll
Media

Regeringens beslut vid budgetförhandlingarna:
Garantin för vård inom sju dagar godkändes

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.9.2021 15.55
Pressmeddelande 253/2021

Vid budgetförhandlingarna anvisades tilläggsanslag för genomförandet av vårdgarantin. Den tid inom vilken man har rätt att få vård efter bedömningen av vårdbehovet förkortas från tre månader till sju dagar inom den icke-brådskande vården.

Den nya lagstiftningen som gör det möjligt att få vård snabbare träder i kraft före utgången av denna regeringsperiod. 

För att realisera vårdgarantin görs en ramreservering på 50 miljoner euro för 2023 utöver den finansiering som redan fastställts i planen för de offentliga finanserna. Besluten om finansieringen i sin helhet fattas i samband med planen för de offentliga finanserna för 2023-2026. Tidpunkten då regeringspropositionen om vårdgarantin ska överlämnas till riksdagen bestäms före utgången av oktober 2021. 

Icke-brådskande vård ges vid hälsovårdscentralerna. Garantin innebär att människorna ska få vård inom en viss tid. Om hälsovårdscentralen eller sjukhuset inte kan erbjuda vård inom den bestämda tiden, måste de ordna vården på något annat sätt.

Ytterligare information

Eveliina Pöyhönen, direktör, tfn 02951 63303, [email protected] 
Timo Lehtinen, specialmedarbetare, tfn 02951 63387, [email protected]  
Matti Hirvola, specialmedarbetare, tfn 02951 63603, [email protected]

Tillbaka till toppen