Pressmeddelanden

Lagen om könsfastställelse behandlas i riksdagen

SHM
Pressmeddelande 22.9.2022 13.59

Regeringen föreslår en ny lag om funktionshinderservice

SHM
Pressmeddelande 22.9.2022 13.58

Diskrimineringslagen ändras till många delar

ANM JM SHM
Pressmeddelande 19.9.2022 19.17

Social kreditgivning införs i alla välfärdsområden

SHM
Pressmeddelande 15.9.2022 14.02

Ny kontrollista för rådgivningen om levnadsvanor 

SHM
Pressmeddelande 14.9.2022 17.03