Pressmeddelanden

Statsandelsprocenten för social- och hälsovården höjs

SHM
Pressmeddelande 11.9.2008 10.45

Omorganiseringen av läkemedelsområdet framskrider

SHM
Pressmeddelande 10.9.2008 11.45

Förslag till hälso- och sjukvårdslag ut på remiss

SHM
Pressmeddelande 15.8.2008 8.40

Regeringens jämställdhetsprogram 2008-2011

SHM
Pressmeddelande 17.7.2008 10.20

Klientavgifterna inom social- och hälsovården justeras

SHM
Pressmeddelande 19.6.2008 11.47

Kompetenskrav för truckförare

SHM
Pressmeddelande 12.6.2008 11.55