Pressmeddelanden

Importen av tobaksprodukter som resgods

SHM
Pressmeddelande 11.6.2009 11.32

Ändring i förordningen om smittsamma sjukdomar

SHM
Pressmeddelande 4.6.2009 11.12

Brister i förverkligandet av Paras-ramlagen

SHM
Pressmeddelande 2.6.2009 11.30

Få samtal till telefontjänsten Fråga om influensan

SHM
Pressmeddelande 25.5.2009 6.53