Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Medborgardiskussion om fattigdom och utslagning

Social- och hälsovårdsministeriet
1.6.2010 6.19
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet ordnar en diskussion om fattigdom och utslagning i Dinasikt.fi-webbtjänsten under tiden 1.6. - 23.6.2010. Webbdiskussionen ger speciellt medborgare chansen att ta ställning till hur fattigdom kunde reduceras.

Man vill väcka diskussion ur i synnerhet följande fyra synvinklar

Vad är fattigdom i dagens samhälle? Vem är fattig? Hur kan man minska fattigdom och utslagning?  Hur kan en fattig och/eller utslagen person påverka och delta i samhället? Hur kan vi säkerställa, att alla har möjlighet till arbete och utkomst?

År 2010 har inom Europeiska unionen utlysts till temaår för bekämpning av fattigdom och social utslagning. Temaåret lyfter upp fattigas och utslagnas möjligheter att delta i samhällets verksamhet till diskussion. Under året betonas också allas ansvar då det gäller bekämpning av fattigdom och utslagning.

Social- och hälsovårdsminister Rehula i chatten

Medborgare har möjlighet att diskutera med minister Rehula i Ota kantaa.fi -webbtjänsten, adress www.otakantaa.fi, onsdagen den 9 juni kl. 11 - 12. Tema för diskussionen är, stoppa fattigdomen - men hur?

Inte bara prat - Stoppa fattigdomen!

Med evenemangen och projekten under temaåret vill man

stärka delaktigheten och förståelsen för denna  främja jämlikhet och en rättvis fördelning av resurser samt avlägsna sociala och kulturella hinder för delaktighet.

I evenemangen och projekten ges taltur till de fattiga och utslagna samt frivilligarbetare, organisationer och socialarbetare som arbetar med dessa. Institutet för hälsa och välfärd THL koordinerar temaårets evenemang.

Var sjätte EU-medborgare lever under fattigdomsgränsen, i Finland växer inkomstskillnaderna

Cirka 80 miljoner medborgare i Europeiska unionen, med andra ord var sjätte lever under fattigdomsgränsen. I en eurobarometerutfrågning som gjordes i september 2009 tyckte till och med 73 procent av européerna att fattigdom är ett nationellt problem och 89 procent krävde snabba åtgärder av sitt eget lands regering för att ta tag i problemet.

I Finland hörde år 2007 över 700 000 till gruppen av låginkomsttagare eller 13,5 procent av befolkningen. Fastän Finland ännu kan anses vara ett land med små inkomstskillnader, har tendensen för utvecklingen de senaste åren varit den motsatta. Inkomstskillnaderna har ökat märkbart i Finland både mellan befolkningsgrupper och mellan olika områden efter medlet av 1990-talet.

Ytterligare uppgifter:

socialråd Aune Turpeinen, (09) 160 74489, [email protected]
informatör Tiina Tikander, (09) 160 74176, 050-545 0335, [email protected]På andra webbplatser

Stoppa fattigdomen - men hur? (Dinasikt.fi)

Stoppa fattigdomen (THL) (välj Denna sida på svenska)

Tillbaka till toppen