Pressmeddelanden

Försäkringsbolagens garantiavgiftspost slopas

SHM
Pressmeddelande 30.9.2010 11.19

Utbildningskraven för asbestrivningsarbetstagare ändras

SHM
Pressmeddelande 30.9.2010 11.17

Våld mot kvinnor är inte en privatsak

SHM
Pressmeddelande 30.9.2010 7.30

Vårdens finansiering utredd

SHM
Pressmeddelande 28.9.2010 6.30

Ökad kvalitet i terminalvården med rekommendationer

SHM
Pressmeddelande 23.9.2010 7.00

Goda resultat via Kaste-programmet

SHM
Pressmeddelande 21.9.2010 7.02

Minister Risikko WHO/Euros regionkommitté till Moskva

SHM
Pressmeddelande 13.9.2010 12.50

Planmässigheten i avbytarservice inom lantbruket ökas

SHM
Pressmeddelande 10.9.2010 9.07

Salo och Kajanaland fick priserna för hälsofrämjande

SHM
Pressmeddelande 10.9.2010 9.03

UKK-institutets verksamhet blir statsfinansierat

SHM
Pressmeddelande 10.9.2010 8.58

Ändringar i lagen om utkomststöd förestående

SHM
Pressmeddelande 10.9.2010 8.50

Säsongsinfluensavaccineringens målgrupp breddas

SHM
Pressmeddelande 9.9.2010 12.11