Pressmeddelanden

Barnbidraget stiger år 2004
SHM
Pressmeddelande 16.9.2003 12.57
Statsandelen till social- och hälsovården
SHM
Pressmeddelande 16.9.2003 12.51
Resurser för social- och hälsovården år 2004
SHM
Pressmeddelande 16.9.2003 11.40
Vuxenutbildningsstödets grunddel höjs
SHM
Pressmeddelande 16.9.2003 10.41
Dagpenningens arbetstagaravgiftsavdrag stiger
SHM
Pressmeddelande 16.9.2003 10.38
Lindrigare behovsprövning vid arbetsmarknadsstöd
SHM
Pressmeddelande 16.9.2003 10.33
Social- och hälsovårdsministeriets budget för 2004
SHM
Pressmeddelande 16.9.2003 8.00
Principer för läkemedelspolitiken
SHM
Pressmeddelande 8.9.2003 6.33
Nya läkemedel som ersätts till fullo
SHM
Pressmeddelande 29.8.2003 11.54
Social- och hälsovårdsministeriets budgetförslag
SHM
Pressmeddelande 1.8.2003 12.09
Alla sarsvarningar upph
SHM
Pressmeddelande 24.6.2003 11.49
Ny rekommendation om sars
SHM
Pressmeddelande 17.6.2003 9.59
Reserekommendation på grund av sars
SHM
Pressmeddelande 16.6.2003 10.56
Hela Taiwan på sars-listan
SHM
Pressmeddelande 23.5.2003 8.58
Finland rekommenderar i enlighet med WHO
SHM
Pressmeddelande 7.5.2003 8.54
SHM och FHI avråder från resor på grund av sars
SHM
Pressmeddelande 23.4.2003 8.57