Anvisningar och blanketter

Anvisningarna och blanketterna nedan gäller alla spetsprojekt inom Välfärd och hälsa och deras delprojekt.

Mer information

Anne Kumpula, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Strategi- och ekonomienheten / STAR, Strategigruppen / STRA 0295163705