Anvisningar och blanketter

Anvisningarna och blanketterna nedan gäller alla spetsprojekt inom Välfärd och hälsa och deras delprojekt.

Mer information

Anne Kumpula, regeringsråd 
STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Projektiyksikkö / PRO 0295163705