Anvisningar och blanketter

Anvisningarna och blanketterna nedan gäller alla spetsprojekt inom Välfärd och hälsa och deras delprojekt.

Mer information

Anne Kumpula, regeringsråd 
STM, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Strategiaryhmä / STRA 0295163705