FI SV

Ansökning om finansiering

Utvidgning av försöken med servicesedlar

En möjlighet att utvidga försöken har öppnats för områden som genomför försök med servicesedlar. Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har utlyst en ansökningsomgång där områden kan ansöka om finansiering för utvidgning av försöken. Även nya områden kan ansöka om att delta i försöken med servicesedlar.

Ansökningstiden går ut 31.10.2017 kl. 16.15. De utvidgade och nya försöken med servicesedlar pågår 1.12.2017–31.12.2018. Försöken kan fortsätta år 2019 enligt en särskild överenskommelse.

Fullständiga anvisningar och information om ansökan:

Ytterligare information:

 

 

Mer information