FI SV

Pågående ansökningar om finansiering

Förändringsagenterna inom projektet för utveckling av barn- och familjetjänster LAPE fortsätter och kommunerna får egna kommunagenter

Ansökan om statsunderstöd för förändringsagenter inom projektet för utveckling av barn- och familjetjänster har börjat. Ansökningstiden går ut 24.10.

Även om den egentliga projektperioden går ut fortsätter alltså arbetet med programmet för utveckling av barn- och familjetjänsterna och förändringsagenterna fortsätter med sina uppgifter nästa år. De har till uppgift att säkerställa att utvecklingsarbetet med tjänstehelheterna och verksamhetskulturen fortsätter och att förändringsarbetet i deras egna områden förankras. Förändringsagenterna förutsätts dessutom delta intensivt i beredningen av vårdreformen inom sitt område i fråga barn- och familjetjänsterna.

Fem kommunagenter

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser inom kort ansökan om specialunderstöd som är avsedd för kommunagenternas verksamhet. Kommunagenterna kommer att finnas i fem stora kommuner: Åbo, Tammerfors, Kuopio, Uleåborg och huvudstadsregionen. Kommunagenterna kommer att samarbeta med ledningen för bildningsväsendet och förändringsagenterna i sitt område. Kommunagenterna har till uppgift att stärka i synnerhet bildningsväsendets deltagande i skapandet av strukturer och verksamhetsmodeller i fråga om kontaktytan mellan kommunerna och de framtida landskapen och det ömsesidiga samarbetet mellan kommunerna i området.

Läs mera UKM: Specialunderstöd utlyses för verksamheten hos bildningsväsendets kommunagenter

Ytterligare information

SHM: Projektchef Hanne Kalmari, tfn 029 516 3046, hanne.kalmari(at)stm.fi
UKM: Projektchef Katja Bergbacka, tfn 029 533 0267, katja.bergbacka(at)minedu.fi

 

Bläddra bland gamla ansökningar om finansiering

Mer information