Coronaviruset i Finland

Antalet nya coronafall har ökat under sommaren 2021. Tack vare den ökade vaccinationstäckningen i vår befolkning har antalet allvarliga sjukdomsfall som kräver sjukhusvård inte stigit lika snabbt under sommaren som tidigare under epidemin i förhållande till det totala antalet smittade. På grund av den snabba ökningen av antalet smittfall är den övergripande bilden av epidemin dock oroväckande.

Skyldigheterna för personer som anländer till Finland från utlandet ändras den 26 juli 2021. 

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet förordar fortsatt rekommendation om distansarbete över sommaren i områden i accelerations- och spridningsfasen.

En lägesbild gällande coronaviruset och ett pressmeddelande i anslutning till den publiceras på torsdagar. Det veckovisa coronainfot hålls vanligen på torsdagar klockan 10, där man går igenom lägesbilden och andra aktuella frågor som gäller coronaviruset.

Social- och hälsovårdsministeriet har uppdaterat de rekommendationer i handlingsplanen för hybridstrategin som gäller offentliga tillställningar i lokaler inomhus i samhällsspridningsfasen.   De övriga rekommendationerna förblir i kraft oförändrade.

Vaccineringen pågår i hela landet. Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen på sin webbplats om vaccineringen.

Nyaste uppdatering 

Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelanden och anvisningar har sammanställts på sina egna sidor, liksom även annat material som har indelats enligt tema. Du hittar alla dessa i huvudmenyn till vänster.