Åtgärder för att minska användningen av tobaks och nikotin produkter

De viktigaste åtgärderna för att minska användningen av tobaks och nikotine produkter är

  • så höga priser som möjligt på tobaksprodukter (pris- och skattepolitik)
  • rökfria miljöer
  • förbud mot marknadsföring
  • begränsad tillgång till tobaksvaror (säljförbud, tillståndsbaserad försäljning)
  • restriktioner för produkter och deras egenskaper samt för detaljhandelsförpackningar (ut-släpp av nikotin, tjära och koldioxid, varningspåskrifter)
  • information om fördelarna med rökfrihet
  • stöd för att sluta

Social- och hälsovårdsministeriet har februari 2022 tillsatt en arbetsgrupp som har i uppgift att i enlighet med tobakslagens målsättning lägga fram förslag som stöder och främjar att användning-en av tobaksprodukter och andra nikotinprodukter upphör. Genom de åtgärder som arbetsgruppen föreslår strävar man efter att allt färre ska börja använda tobaks- och nikotinprodukter i framtiden.

Den tidigare arbetsgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet presenterade i maj 2018 en färdplan med systematiska åtgärder för att användningen av tobaks- och övriga nikotinproduk-ter i Finland ska upphöra före utgången av år 2030. Målet är att högst 5 procent av den vuxna be-folkningen ska använda dem dagligen. För att nå detta mål som inskrivits i tobakslagen bör to-bakspolitiken följas upp och utvärderas under varje regeringsperiod och nya åtgärder utvecklas.

Mer information

Meri Paavola, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT Telefon:0295163343   E-postadress:


Reetta Honkanen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT Telefon:0295163684   E-postadress: