Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelma lupaa jatkoa LAPE-muutokselle vuosina 2020-2023. Lasten ja nuorten hyvinvointi sekä lapsiperheiden palvelujen parantaminen on kirjattu uuteen hallitusohjelmaan, joka julkaistiin 6.6.2019. Lapsi- ja perhepalvelujen muutos- ja kehittämistyö yli sivistystoimen ja soten rajojen jatkuu.

LAPE-muutosohjelmaa viedään eteenpäin myös vuonna 2019

LAPE-muutosohjelma järjestää vuoden 2019 aikana kuntien ja maakuntien alueiden johtajille sekä päättäjille suunnatun valmennusprosessin eli ns. LAPE-akatemian, jonka tavoitteena on tukea johtajien työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin johtamisessa sekä antaa lisäeväitä entistä vaikuttavampaan toimintaan, kokonaisuuksien ymmärtämiseen ja verkostojen johtamiseen. LAPE-muutosagentit ja sivistystoimen kunta-agentit varmistavat LAPE-muutostyön jatkumisen omilla alueillaan.

Ajankohtaista LAPE-muutosohjelmassa

LAPE-video: Yhdessä yli hallinnollisten rajojen

YHDESSÄ on LAPE-muutosohjelman kauden 2019 teema.