Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår att ersättningstaxan för vaccinering med ett vaccin som används för att skydda mot covid-19 höjs inom företagshälsovården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2021 11.02
Pressmeddelande 411/2021

I propositionen föreslås det att ersättningstaxan för vaccinering med ett vaccin som används för att skydda mot covid-19 höjs från nuvarande 10 euro till 16 euro. 

Syftet med propositionen är att trygga och underlätta sjukförsäkrades tillgång till vaccin mot covid-19 samt att främja arbetsgivarnas möjligheter att erbjuda vaccineringar inom företagshälsovården.

Kommunen ansvarar för vaccineringarna mot covid-19. Kommunerna ska ändå utreda om de tjänsteproducenter inom företagshälsovården som är verksamma inom respektive kommuns område har möjlighet att medverka i genomförandet av coronavaccineringarna, om det behövs för att säkerställa att vaccineringarna tillhandahålls utan dröjsmål. 

FPA kan också i fortsättningen ersätta coronavaccineringarna inom företagshälsovården antingen som kostnader för företagshälsovård eller via sjukvårdsersättningarna. Ersättningen för coronavaccinering kan betalas som direktersättning till en privat tjänsteproducent inom företagshälsovården, och då ska arbetsgivaren betala självriskandelen för vaccineringen.

En höjning av ersättningstaxan minskar arbetsgivarnas kostnader för företagshälsovård då vaccineringarna börjar ingå i företagshälsovården. Arbetsgivarens totala kostnader beror på det avtal som ingåtts med företagshälsovården.

För närvarande är ersättningstaxan för vaccineringsåtgärder 10 euro.

Lagen ska träda i kraft så snart som möjligt. Det är fråga om en temporär bestämmelse som gäller fram till den 30 juni 2022. 

Ytterligare information:

Eva Ojala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 201, [email protected]

Tillbaka till toppen