Hyppää sisältöön
Media

Hallitus esittää koronavirusrokotteen rokottamistoimenpiteen korvaustaksaa korotettavaksi työterveydenhuollossa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2021 11.02
Tiedote 411/2021

Esityksessä ehdotetaan koronavirusrokotteen rokottamistoimenpiteen korvaustaksaa korotettavaksi nykyisestä 10 eurosta 16 euroon. 

Esityksen tavoitteena on turvata ja helpottaa sairausvakuutettujen pääsyä koronavirusrokotukseen sekä edesauttaa työnantajien mahdollisuutta tarjota rokottamisia työterveyshuollossa.

Koronavirusrokotuksista vastaa kunta. Kunnan on kuitenkin selvitettävä alueellaan toimivien työterveyshuollon palveluntuottajien mahdollisuutta osallistua koronavirusrokotuksiin, jos se on tarpeen rokotusten viivytyksettömän tarjoamisen varmistamiseksi. 

Kela voisi myös jatkossa korvata työterveyshuollossa annetut koronarokottamiset joko työterveyshuollon kustannuksina tai sairaanhoitokorvausten kautta. Koronarokottamisen korvaus voitaisiin maksaa suorakorvauksena yksityiselle työterveydenhuollon palveluntuottajalle, jolloin työnantajan maksettavaksi jäisi rokottamistoimenpiteen omavastuuosuus.

Korvaustaksan korottaminen vähentäisi nykyiseen verrattuna työnantajille syntyviä työterveyshuollon kustannuksia silloin, kun rokottamistoimenpide otetaan osaksi työterveyshuoltoa. Työnantajan kokonaiskustannukset riippuvat työterveyshuollon kanssa tehdystä sopimuksesta.

Tällä hetkellä rokottamistoimenpiteen korvaustaksa on 10 euroa.

Laki tulisi voimaan mahdollisimman pian. Kyseessä on määräaikainen, 30.6.2022 saakka voimassa oleva säännös. 

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Eva Ojala, p. 0295 163 201, [email protected]

Sivun alkuun