Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Effektivare metoder krävs för att uppnå lönejämställdhet

Social- och hälsovårdsministeriet
16.10.2018 9.00
Pressmeddelande 146

En utredning om lönetransparens överlämnades i dag den 16 oktober till familje- och omsorgsminister Annika Saarikko, som är den minister som ansvarar för jämställdhetsfrågor.

Enligt utredningen, som gjorts av jämställdhetsombudsman Jukka Maarianvaara, måste först och främst den enskilda arbetstagarens rätt att få löneuppgifter förbättras. Uppgifterna behövs för att arbetstagaren ska kunna upptäcka eventuell lönediskriminering och söka rättsskydd. För att ogrundade löneskillnader ska komma fram bör också bestämmelserna om lönekartläggning i jämställdhetslagen preciseras, konstaterar Maarianvaara. Vid en lönekartläggning utreds om kvinnor och män behandlas jämställt vid lönesättningen.

Utredaren betonar att öppenhet i fråga om löner bör främjas i synnerhet genom lagstiftning. Därigenom kan man jämlikt beakta arbetsgivarnas och alla arbetstagares rättigheter och skyldigheter, bland annat skyddet för personuppgifter. Åtgärder som vidtas av arbetsmarknadsorganisationerna och arbetsplatserna kompletterar lagstiftningen.

Rätt till samma lön för lika eller likvärdigt arbete och rätt att inte bli diskriminerad är grundläggande rättigheter. Att öka öppenheten kring löneuppgifter är nödvändigt för att de grundläggande rättigheterna ska tillgodoses. De andra grundläggande fri- och rättigheterna och mänskliga rättigheterna hindrar inte större öppenhet i fråga om löner, understryker professor Kevät Nousiainen.

Vad händer härnäst?

Maarianvaaras grundliga utredning lyfter fram problem i anslutning till lönetransparens och metoder för att lösa dem. Det är svårt att påvisa lönediskriminering, om man inte har tillgång till tillräckliga uppgifter om lönerna, konstaterar minister Annika Saarikko. Ofta görs lönekartläggningarna på arbetsplatserna inte på tillräckligt detaljerad nivå, och personalrepresentanterna får inte tillräckliga löneuppgifter för att jämföra lönerna.

Det behövs effektivare metoder för att löneklyftan mellan kvinnor och män ska kunna minskas. Lönetransparens är en av de metoderna. Maarianvaaras förtjänstfulla arbete förtjänar en konkret fortsättning.

”Jag tänker kalla samman en trepartsarbetsgrupp för att utarbeta ett förslag om de lagändringar som krävs för att öka lönetransparensen. Arbetsgruppen kommer att få en sådan mandattid att gruppens förslag är klara vid inkommande regeringsförhandlingar. Arbetsgruppen kan använda sig av Jukka Maarianvaaras utredning, men den kan också behandla andra metoder”, säger minister Saarikko.

Minister Saarikko tillsatte Maarianvaara som utredare i april 2018.

Ytterligare information

Jukka Maarianvaara, utredare, jämställdhetsombudsman, tfn 0295 666 831
Kevät Nousiainen, professor emerita i rättsjämförelse och allmän rättsvetenskap (den del av utred-ningen som handlar om lagstiftningen), tfn 050 520 2489
Satu Mäki-Lassila, specialmedarbetare till familje- och omsorgsminister Annika Saarikko, tfn 0295 163 110
Outi Viitamaa-Tervonen, projektchef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 230